Uitrukoverzicht 2020

Totaal aantal alarmeringen 2019 :   9
   Uitruklijst 2016  Uitruklijst 2017  
 Uitruklijst 2018  Uitruklijst 2019 

A = A ploeg, B = B ploeg, T = Totaal, HV = HV 1 groep, HW = Hoogwerker

= foto's of= filmpje. = verslag .

 Datum       Tijd            Plaatsaanduiding                                                           Kwalificatie & Ploeg                  Aard van de melding& prioriteit                         
           
           
17-01 15:02 Korte Nobelstraat   Kleine hv ( T ) Gaslekkage woning.Prio 1
13-01 19:43 Kon. Zeelandia Poststraat   Loos ( B ) Automatisch brandalarm.Prio 1
12-01 08:30 Oude Haven Hotel Mondragon   Loos ( A ) Automatisch brandalarm.Prio 1
10-01 16:54 Slingerbos langs Touwbaan   Kleine brand ( T ) Prullebak in brand. Prio 2
05-01 20:34 Gasthuis & Mosselboomgaard Kleine brand ( B ) Containers in brand.Prio 2
05-01 14:32 Calandplein   Kleine brand ( A ) Containerbrand.Prio 2
03-01 12:59 Deltastraat Renewi Kleine brand ( T ) Brand in vuilnisauto.Prio 1
01-01 02:44 Plevierstraat   Kleine brand ( B ) Buitenbrandje.Prio 2
01-01 01:54 Minderbroederstraat   Kleine brand ( A ) Buitenbrand.Prio 2

 


J.B SCHOT