Middelbrand woning. ( 9 X Foto's )

 

De eerste melding die binnenkwam over de nieuwe P-2000 pieper was er gelijk 1 van belang.("Nieuws"24-08 ) In de nacht van Zaterdag op Zondag om 10 over 4 was op de pager te lezen " brand 1 , Deurloostraat 5 , binnenbrand . Na 2 minuten schaalde de A.C al op naar Middelbrand en ging de pager nogmaals voor de 49 . Bij het inmelden kreeg men te horen dat de vlammen reeds naar buiten sloegen en dat er zeer zeker nog 1 persoon in de woning moest wezen. Ook was reeds al een ambulance aanrijdend . Na het forceren van de voordeur werd 1 ploeg in de hal ingezet om het vuur in de gang rond de meterkast in bedwang te houden en stootte een andere ploeg door voor de verkenning boven op de slaapvertrekken. De bemanning van de 2-de Tas nam , na het gereed maken van de waterwinning , de woonvertrekken voor zijn rekening. Zowel boven als beneden werd gelukkig niemand aangetroffen. Even later kwam de bewoonster van elders ter plaatse. Wel gaf zij aan dat er nog een hond in de woning moest zijn. Deze werd na een grondige speurtocht nadat de vlammen waren bedwongen in de woonkamer gevonden. Het dier is overgedragen aan de daarvoor gewaarschuwde dierenambulance. Delta Nuts werd ter plaatse gevraagd omdat de meterkast geheel was verdwenen en hierdoor gas en stroom vrij spel hadden. Nadat Delta Nuts de situatie veilig had gesteld en voor de belendende panden een noodvoorziening had getroffen , kon volledig worden afgeblust. Voor de geblakerde woning en de aan beide zijden aangrenzende buurwoningen werd Salvage ingeschakeld. De woning waar de brand plaatsvond zal voor langere tijd niet bewoonbaar zijn. De politie zal een onderzoek instellen naar de oorzaak van de brand. Tegen 7 uur waren alle voertuigen van de post Zierikzee weer op hun post.

 

 

 

J.B Schot