Uitslaande brand sloopwoning. ( 12 x foto's)

Vrijdagmorgen in alle vroegte werd de B ploeg gealarmeerd voor een brand aan de Lange Blokweg in Zierikzee . Na 1 minuut schaalde de A.C al op naar Middelbrand op basis van de binnenkomende meldingen. Het zou gaan om een uitslaande brand in een sloopvilla aldaar. Onderweg werd assistentie gevraagd van de waterwagen en de ladderwagen. Ter plaatse werd ingezet op bescherming van belendende percelen o.a door vliegvuur. Na opbouw van de waterwinning en het ter plaatse komen van de waterwagen kon een aanvang gemaakt worden met eeen gecontroleerde blussing. Omdat door de hevige brand het slooppand instabiel was geworden en niet meer kon worden betreden werd voor de afblussing dankbaar gebruikt gemaakt van de ladderwagen. Asbest bevond zich niet meer in de woning , dat was in de eerste fase van het slooptraject al verwijdert. De politie sluit als oorzaak van de brand , brandstichting niet uit. Vermeldenswaardig is ook wel dat in de bouwfase in de jaren 50 het pand na bijna gereed te zijn , ook al een keer afbrande. Het begon dus met brand in de bouwfase en eindigde met brand in de sloopfase . Omstreeks half 8 waren alle voertuigen weer retour op post.

 

 

J.B Schot