Brand in historische loods. ( 4 X Foto's )

Vrijdagmorgen tegen half 9 werd er gepiept voor een middelbrand bij de Stads en Commercie werf aan de Julianastraat in Zierikzee. Bij de meldingen die binnenkwamen werd er gesproken over een uitslaande brand in de voormalige houtloods aldaar. Hierop werd door de A.C gelijk alarm gemaakt voor de 39 en de 49. Bij het inmelden van de 39 was er inmiddels meer informatie over de brand beschikbaar vanuit het bedrijf zelf en bleek het te gaan om een brand in een kunstof afvalcontainer die in de houten loods tegen de wand stond.Werknemrs van de reparatiewerf voor historische schepen waren inmiddels zelf begonnen met blussen d.m.v slanghaspels.Onder het aanrijden bleek dat de situatie aldaar verbeterde en wachte de 49 even op het ter plaatse komen van de 39 , alvorens uit te rijden. Ter plaatse bleek dat de brand inderdaad kon worden bestreden met 1 Tas en zodoende bleef de 49 in de kazerne. Mede door snel ingrijpen van de werknemers aldaar werd erger voorkomen. De brand tegen de houten open wand van de loods had uiteraard snel kunnen veranderen in een niet te stuiten brand.De brand woede trouwens aan de achterzijde van het pand , aan de zijde van de Vissersdijk .Wat de oorzaak was van de brand in de container in het pand word nog nader onderzocht. De schade bleef beperkt tot de container en en deel van de kunstof binnen en houten buitenwand .Ook werd een buiten de loods staande sloep beschadigt door de naar buitenslaande vlammen. Met een goed uur was de 39 weer terug in de kazerne.

 

 

 

 

 

J.B Schot