A.B.M reinigingsdienst. ( 4 x foto )

Zondagmiddag kwam er een automatische brandmelding binnen van een bedrijf in de Zuidhoek . Het betrof niet zoals de pager vermelde de Gemeentelijke werkplaats , maar de gebouwen van de Reinigingsdienst . Nadat het grote complex was geinspecteerd bleek het te gaan om een loze melding en kon de 39 weer terugkeren naar de kazerne.

 

 

 

J.B Schot