Tilassistentie in sloot. ( 4 x foto's)

Zondag avond kwam er een verzoek voor de brandweer binnen van een tilassistentie aan de ambulance en politie bij een slachtoffer in de sloot aan de Laan van St Hilaire tissen de Westbrug en Gemeentehuis. De brandweer plaatse aldaar een ladder om zo via de schepbrancard met vereende krachten het slachtoffer naar boven te krijgen . Eenmaal boven kon het slachtoffer overgeplaatst worden op de gereedstaande brancard en vervoerd worden naar het ziekenhuis. Hierop keerde de brandweer weer retour kazerne.

 

 

 

 

 

 

 

 

J.B Schot