Traktor in brand. ( 6 x Foto)

 

 

Vrijdag middag was er alarm voor een traktor in brand op een stoppelveld tussen de Bettewaardsedijk en de Altekleinseweg .Bij het inmelden werd direct gevraagd om de waterwagen mee te alarmeren. Bij het verlaten van de N-59 kwam de akker in beeld en werd gemeld door de A.C dat de brand heviger werd en dat ook het stoppelveld was gaan branden. Via een zijpad langs de Bettewaartsedijk wist de 39 de traktor op het stoppelveld te bereiken ,hiervoor moest wel enkele honderden meters akker overbrugd worden, ondertussen was er al een oplettende buurman aan komen rijden met diverse blussers in zijn auto en was de blussing al ingezet. Hierdoor kon de Tas , eenmaal ter plaatse de situatie snel onder controle krijgen. De aanrijdende waterwagen kon worden afgezegd. Ondanks alle inzet liep de traktor zware schade op en werd gevreesd of het nog te repareren viel. De oorzaak lag waarschijnlijk in het feit dat er strootjes tussen een kap van het motorcompartiment bij de uitlaat doorvoer gekomen waren , en ontbrand waren . Nadat veld en traktor goed afgeblust waren had de brandweer nog wel assistentie nodig van een andere traktor om het stoppelveld weer te verlaten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.B Schot